MET ZONNEPANELEN MEER GRIP OP UW UITGAVE,

Het grote voordeel van zelf opgewekte energie is bovendien dat je meer grip houdt op uw uitgaven. Gebaseerd op prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren kan energie de komende tijd jaarlijks 4% stijgen. Indirect kan energie zelfs nóg duurder worden. Bijvoorbeeld als de overheid door klimaatdoelstellingen extra geld moet uittrekken om CO2-uitstoot bij energieopwekking te beperken. Met zonnepanelen hebben zulke ontwikkelingen bij voorbaat minder invloed op je financiële situatie.


AANTREKKELIJKE SUBSIDIEMAATREGELEN

Om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, stelt de overheid een subsidie beschikbaar van maximaal €650 per installatie. De subsidiepot van in totaal €30 miljoen is bijnar leeg. Daarna komt de bestaande subsidieregeling voor particulieren te vervallen. Voor zakelijke klanten is er ook een subsidie regeling afhankelijk van de bedrijfsvorm en het vermogen wat u laat instaleren voor meer informatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Of het voor u een fiscaal aantrekkelijke regeling is? Houd hiervoor ook de website van rov.nl in de gaten.


ZONNEPANELEN OF SPAARREKENING

Rente op spaarrekeningen zijn laatste jaren sterk gedaald en is momenteel ongeveer 2%. Het sparen is dus niet meer wat het geweest is. Investeren in zonnepanelen is daarin tegen veiliger en levert veel meer op. Met een investering van €3000 koop je 6 zonnepanelen aan en bespaar je jaarlijks €280 op je energierekening. Als dit bedrag 25 jaar lang op een spaarrekening plaatst dan verdien je die investering terug, plus een rendement die gelijk staat aan zo’n 4% á 5% rente.
OVER ONS

PROJECTEN

 

Projecten verhaal:

In onze projecten kunnen we u ontzorgen door alles naar ons toe te trekken , denk aan toestemming, subsidie aanvraag. Hier onder staan een aantal projecten die we reeds al hebben gedaan bij ondernememingen en particulieren.


CALCULATOR

 • Calculator
 • Uitleg Calculator particulieren

  Morbi imperdiet ipsum sit amet dui pharetra, vulputate porta neque tristique. Quisque id turpis tristique, venenatis erat sit amet, venenatis turpis. Ut tellus ipsum, posuere bibendum [...]

 • Calculator
 • Uitleg Calculator zakelijk

  Morbi imperdiet ipsum sit amet dui pharetra, vulputate porta neque tristique. Quisque id turpis tristique, venenatis erat sit amet, venenatis turpis. Ut tellus ipsum, posuere bibendum [...]

Calculator

STAPPENPLAN
Om zonnepanelen te kunnen plaatsen, moet uw bedrijf beschikken over open, schaduwvrije, ruimte. Een dak is de meest in zwang zijnde drager. Of uw daken geschikt zijn, hangt af van de oriëntatie ervan. Een zuidoriëntatie (azimuth) tussen zuidoost en zuidwest geeft een goede opbrengst. Liggen de panelen meer naar het oosten of westen dan is de opbrengst beduidend minder, maar niet noodzakelijkerwijs te laag. Bij de benodigde hellingshoek moet u denken aan een hoek tussen 20 en 40 graden. U bent verplicht om de hellingshoek van het (schuine) dak aan te houden. Op een plat dak worden de panelen onder de ideale hoek (37 graden) geplaatst. Om te bepalen, welke rol oriëntatie en hoek spelen, kunt u deze tabel raadplegen. Of u kunt de tools gebruiken die Milieu Centraal of Duurzame Energie Thuis beschikbaar stellen. Ook op platte daken of vlakke stukken terrein kunt u panelen opstellen. Hiervoor bestaan frames die ze in een bepaalde hellingshoek zetten. U kunt zelfs met de zon meedraaiende systemen kopen: de zogeheten solar trackers. Deze constructies vergen overigens doorgaans wel een fors hogere investering dan panelen op het dak.
Stappenplan: Zonnepanelen voor ondernemers De opkomst van het zelf rechtstreeks opwekken van elektriciteit uit zonlicht (fotovoltaïsche zonne-energie, Engels: pv) is onstuitbaar. De energieopbrengst van zonnepanelen neemt steeds verder toe. En massaproductie heeft ze veel goedkoper gemaakt: de kostprijs per wattpiek halveerde in acht jaar. Stichting Natuur & Milieu stelt nu zelfs dat zonnestroom voor huishoudens en kleine ondernemers goedkoper is dan grijze stroom. Die vlieger gaat zeker op voor een aanzienlijk deel van de eenmanszaken, vof’s, cv’s of maatschappen. Door het gebruiken van aftrekposten kunnen zij voordelig investeren. Daar komt bij dat kleinverbruikers meer kunnen besparen op energiebelasting dan grootverbruikers. Voor bv-ondernemers zijn de fiscale voordelen doorgaans minder gunstig. Maar ook voor deze doelgroep kan aanschaf aantrekkelijk zijn, zeker als het verbruik relatief laag is. Bedenk dat energieprijzen al vijftien jaar lang veel sneller stijgen dan die van andere goederen. Met zonnestroom kunt u de elektriciteitsprijs deels vastzetten. Maar dat is niet de enige reden om voor zonne-energie te kiezen. Zonnepanelen verbeteren het energielabel van uw bedrijfsgebouw. Daar komt bij dat klanten of talent mogelijk eerder kiezen voor een bedrijf dat duurzaamheid uitdraagt en uitstraalt. Om u te helpen bij het maken van een afweging, volgt hier een stappenplan dat u door het proces loodst. Met dank aan: Raymond Roeffel van E-kwadraat , onafhankelijk adviseur duurzame energie. 1. Ruimte 2. Toestemming 3. Collectief 4. Teruglevering 5. Offertes 6. Rendement Stap 2: Vraag, indien nodig, om toestemming Als u eigenaar bent van de daken of de grond waar u zonnepanelen wilt plaatsen, heeft u meestal geen toestemming nodig. Het is wel de bedoeling dat u ze evenwijdig aan het dak aanbrengt of in een maximale hoek van 35 graden op een plat dak. In enkele uitzonderlijke gevallen heeft u wel een vergunning nodig, bijvoorbeeld als uw pand behoort tot beschermd stadsgezicht of op de monumentenlijst staat. U kunt ook panelen plaatsen als u een pand of grond huurt en zelf uw energiecontracten sluit. In dat geval moet u natuurlijk wel toestemming hebben van uw verhuurder.
De hoogte van de fiscale voordelen is mede afhankelijk van uw rechtsvorm. Betaalt u inkomstenbelasting (IB) dan zijn uw voordelen het grootst. Als maatschap, VOF of eenmanszaak kan het bijvoorbeeld zijn dat u in de 52%-tariefgroep valt. Als betaler van vennootschapsbelasting betaalt u respectievelijk 20 of 25%. Deze percentages zijn van belang bij het opvoeren van de aftrekposten over uw belastbare winst. Lees hier over de exacte financiële voordelen.
Voordat u een offerte aanvraagt, moet u een idee hebben hoeveel u kunt en wilt opwekken. Dit hangt allereerst af van de voor optimale opwek geschikte (dak-)ruimte waarover u kunt beschikken (zie stap 1). U kunt dan vervolgens hier berekenen hoeveel u kunt/wilt opwekken. Het is belangrijk om te weten wat uw huidige verbruik is, wat u in de toekomst verwacht te gaan gebruiken en wat de voorwaarden van uw contract zijn. Salderen De hamvraag is hoe uw leverancier omgaat met het terugleveren van energie. Wie zonne-energie opwekt, gaat de elektriciteit aan het net terugleveren. Energiebedrijven verschillen in hun tarieven voor teruggeleverde stroom. Wie teruglevert, mag tot een bepaald niveau salderen. Een zonnestroomproducent ontvangt voor de teruggeleverde energie dan dezelfde prijs – inclusief energiebelastingen en btw – als die hij normaal betaalt voor de energie die hij afneemt. Aan het salderen zijn maxima verbonden. Die verschillen per energieleverancier. De wettelijke salderingsgrens is onlangs verhoogd naar in ieder geval 5.000 kilowattuur. Leveranciers zijn verplicht tot dit niveau te salderen, sommige gaan zelfs nog verder. De beste jongetjes van de klas op dit punt zijn Greenchoice, Atoomstroom en Main Energie. Zij bieden ook salderen aan boven 5.000 kilowattuur, voor bezitters van een kleinverbruikersaansluiting, niet hoger dan 3 x 80 Ampere. Niet energie-intensieve agrariërs (veehouders) of mkb (kantoorbedrijven) kunnen hier mogelijk van profiteren. Voor de teruglevering die buiten de salderingsnormen valt, moet de leverancier een redelijke terugleververgoeding betalen. Maar die vergoeding kan in de praktijk vies tegenvallen, afhankelijk van het bedrijf waar u een contract mee sluit. Staan de voorwaarden u niet aan, stap dan over. Let dan wel op uw contracttermijn. Als u voortijdig opzegt, moet u een boete betalen.
Er komen steeds meer sites via welke u offertes voor zonnepanelen kunt aanvragen. Die richten zich eigenlijk alleen maar op de particuliere markt. Als zakelijke aanvrager kunt u beter rechtstreeks afstappen op meerdere partijen die zonnepanelen leveren en installeren. Op onze site vindt u een groot aantal aanbieders. Geef bij de aanvraag aan hoeveel vermogen u wilt opwekken met uw zonnepanelen. U hebt niet alleen panelen nodig, maar ook montagemateriaal, kabels en een aantal apparaten. Een belangrijk apparaat is de omvormer (inverter), die gelijkstroom omzet in wisselstroom. Verder moet u denken aan een monitoringssysteem en – eventueel – een terugleveringsmeter (als uw huidige meter niet geschikt is), die meet hoeveel kilwattuur u produceert en levert. Aanbieders werken met standaardpakketten, waarbij al deze benodigdheden op elkaar zijn afgestemd. Vraag altijd naar gedetailleerde specificaties over grootte, merken, opbrengst en installatiekosten, inclusief eventuele aanpassingen in uw meterkast. Wat u ook wilt weten, zijn de garanties die de producenten geven op hun producten. Wellicht garanderen ze ook een minimaal opgewekt vermogen. Dat geeft zekerheid over uw energieopbrengst. Want het vermogen van panelen neemt in de loop der jaren af. Als u overweegt om de systemen te verzekeren en te laten onderhouden, betrek dit dan ook in de offerte. Vorm u bovendien een beeld van de kredietwaardigheid van de partijen. In deze piepjonge branche sneuvelen relatief veel bedrijven. Beding betalingscondities waarbij u pas na installatie afrekent.
Bereken wat het complete systeem u kost en wat het u in de toekomst oplevert. Hou bij het inschatten van de kosten rekening met een vervanging van de omvormer (afhankelijk van de levensduur) en onderhoud. Wat het u oplevert, hangt af van de toekomstige stroomprijs, wat u voor de door u zelf opgewekte stroom krijgt (salderen of niet?) en hoeveel energiebelasting u betaalt. Kleinverbruikers springen er veel gunstiger uit dan grootverbruikers. Dat heeft te maken met de mogelijkheid tot salderen (zie stap 4) en de energiebelasting. Bij een verbruik tot 10.000 kilowattuur is de energiebelasting hoog en kan een zonnestroomproducent dus relatief veel besparen op belastinguitgaven. Tussen 10.000 en 50.000 kilowattuur wordt dat al minder. En boven de 50.000 kilowattuur is het tarief van energiebelasting zo laag dat het lastig wordt om de investering terug te verdienen. Dan hebben we het nog niet gehad over de aftrek van de investeringskosten. Het voordeel hangt af van de rechtsvorm van uw onderneming. Eenmanszaken, maatschappen en firma’s springen er gunstig uit. Zij kunnen namelijk gebruikmaken van uitgebreide aftrekmogelijkheden, zoals de Energie Investerings Aftrek, de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en Willekeurige afschrijving. Aftrekmogelijkheden hangen altijd sterk af van uw persoonlijke situatie (andere investeringen, heeft u het pand in eigendom, werkt u aan huis etcetera…?). Informeer dus bij uw accountant of fiscalist hoe het bij u precies zit. Voor bv-ondernemers geldt dat de aftrek van investeringskosten meestal minder gunstig uitpakt. Dat komt doordat ze een lager belastingtarief betalen over hun winst. Asbest Hebt u asbest op het dak? Volg dan nauwlettend de mogelijkheden om gebruik te maken van de nieuwe door staatssecretaris Joop Atsma van Milieu aangekondigde regeling die het fiscaal aantrekkelijk wil maken om asbest door zonnepanelen te vervangen. Subsidies Heb niet te hooggespannen verwachtingen van subsidies. Regionale subsidieregelingen richten zich vooral op particuliere woningbezitters. U vindt ze op energiesubsidiewijzer. Naast de regionale regelingen is er nog een landelijke: SDE+. Deze subsidieregeling staat alleen open voor grootverbruikers met projecten groter dan 15 kilowattpiek. Aanvragen kunnen tussen 15 maart en 27 december 2012 worden ingediend. De regeling is voor zon-pv overigens veel minder aantrekkelijk dan hij wel is geweest. Mocht u een aanvraag willen doen, raadpleeg dan dossier: SDE+ Wie fors investeert (€ 25.000 of hoger), kan gebruik maken van gunstige groenfinanciering met een lage rente. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet u naar de overheid voor een groenverklaring. Financiering geschiedt via een erkend groenfonds. Een groenfinanciering loopt maximaal tien jaar.

ONZE PARTNERS
 • MBV-Installaties
 • partner 3
 • partner 4
 • partner 5
 • partner 6

CONTACT

Pakketboot 33 3991 CH, Houten

030 - 637 76 70

www.eigenstroom.eu